fredag 27 december 2013

Spring medans du kan

Känner du igen något av detta i ditt förhållande, så spring för livet.
Jag har precis bevittnat vad det kan göra om du inte gör det.
Och när det händer ens nära och kära så krossas ens hjärta.
Jag har nog aldrig känt mig så blind och hjälplös som nu.

Misshandlaren

Det går inte att lista ut vem som är en misshandlare genom att observera honom på arbetet eller i det sociala livet. Omgivningen blir ofta förvånad om de får veta vad misshandlaren har gjort mot sin partner. Han är ofta en "bra kille". Han kan vara framgångsrik, intelligent, karismatisk, snäll, trevlig och hjälpsam mot sin omgivning. Han kan ha vilken typ av yrke som helst, se ut hur som helst och tillhöra vilken samhällsgrupp som helst. Han kan vara snäll mot barn och vara med i någon frivilligorganisation på fritiden. Han kanske till och med kallar sig feminist.

Det finns en stor poäng för misshandlaren att utåt framstå som fläckfri, normal och trevlig. Om kvinnan skulle berätta för någon om hur han är i hemmet är det inte säkert att omgivningen skulle tro henne omedelbart, eftersom hon ju har en "toppenman". Misshandlaren reserverar sin aggressiva, fientliga, kritiska, kränkande och nedlåtande sida för partnern, när de befinner sig i enrum. Något som skapar förvirring hos kvinnan och får henne att kanske börja leta fel hos sig själv - "han är ju så trevlig mot andra, och alla tycker han är fantastisk, så det måste vara något fel med mig eftersom han behandlar mig annorlunda".

Värt att nämna är också att misshandlaren ofta skaffar sig allierade. Han umgås med andra män som har samma attityder om kvinnor och som delar hans värderingar om att han har rätt att göra det han gör. Han kan umgås med män som ser upp till honom och som kanske inte är lika framgångsrika i saker som han upplever viktiga. Han kan också ha relationer till andra som handlar om att han hjälper dem med olika saker och att andra står i en frivillig beroendeställning till honom. Misshandlaren kan använda sig av sina allierade för att isolera kvinnan och för att bryta ner henne. Han kan få dem att ta hans parti, han kan ljuga ihop saker om kvinnan osv. För omgivningen kan det vara svårt att se situationen klart - misshandlaren ter sig sympatisk, duktig och hjälpsam medan hans partner blir allt mer tyst, nedstämd, retlig och "märklig" med tiden.

I början av förhållandet är misshandlaren charmig, uppvaktande och snäll mot kvinnan. Ingen kvinna skulle medvetet ge sig in i en relation med någon som behandlade henne illa redan på första dejten. Med tiden framträder misshandlarens kontrollerande, misshandlande sida, och den verbala misshandeln inleds, ofta smygande subtilt. Det är av stor vikt för alla kvinnor att känna till varningstecknen, som ofta uppträder redan under "smekmånadsfasen". Det är möjligt att känna igen en misshandlare, om man bara vet vad man ska titta efter. Därför är det av stor vikt att så många människor som möjligt skaffar sig kunskap om varningstecknen, även män. Vi har alla ett ansvar att hjälpa varandra att undvika hamna i den här typen av situation.

Misshandlaren drivs av ett stort behov att ha makt och kontroll. Han kan kontrollera gräl, diskussioner och beslutsfattande, han kan välja att kontrollera kvinnans personliga frihet eller han kan kontrollera det gemensamma föräldraskapet om paret har barn.

Det finns två typer av makt: personlig makt (att bestämma över sig själv och rätten att leva sitt liv som man vill) respektive makt över någon annan. Misshandlaren vill ha makt över någon annan, dvs den han säger sig älska. I misshandlarens verklighet har man antingen makt, eller inte. Ett gräl är för misshandlaren ett krig. Antingen vinner man, eller så förlorar man, och han vill vinna. Han kan göra vad som helst för att vinna, att vara den som har makten. Det är därför han kan börja ta till fysiskt våld om han upplever att kvinnan inte ger med sig. Misshandlaren lever inte i en verklighet där var och en har sin egen personliga makt, utan i en verklighet där den ena alltid har makt över den andra, där den ena är överlägsen och den andra underlägsen. Det här synsättet kan ta sig uttryck i hans val av yrke (han kan ha valt ett yrke där han har makt över andra människor på olika sätt), i hans personliga humor (i form av "skämt" som egentligen är kränkningar eller innehåller en nedlåtande attityd), i hans sätt att se på världen ("lyckade" respektive "misslyckade" människor, t ex), i hans anekdoter från sitt eget liv (där han ofta kränker andra, triumferar över andra eller sätter kvinnor på plats).

Misshandlarens beteende drivs av attityder och värderingar, inte av känslor. Han anser sig ha rättigheter och privilegier som inte partnern har. Han drivs av attityden: "Du är skyldig mig". Han anser sig vara överlägsen sin partner, och han respekterar henne inte. Misshandel och respekt kan aldrig samexistera. Inte heller misshandel och kärlek. Ett förhållande som innehåller misshandel i någon form är aldrig ett kärleksförhållande, oavsett om vissa perioder är fria från misshandel samt lugna och "romantiskt" präglade.

Misshandlaren har inte problem med att kontrollera sin egen ilska och aggressivitet. Han skulle aldrig misshandla sin chef, sina vänner, föräldrar eller arbetskamrater, hur arg han än blev. Han är alltid kapabel sluta kritisera, kränka eller slå sin partner så fort det ringer på dörren. Han kan höja sin partner till skyarna på lördagskvällens fest, bara för att kränka henne verbalt och fysiskt när de kommit hem från festen. Han vet precis när han har läge att misshandla och när han inte har det, och han kontrollerar sitt eget beteende efter detta.  

Misshandlaren har snarare problem med kvinnans ilska och aggressivitet. Han klarar inte att hon blir arg på honom, står upp emot honom, säger emot honom eller visar tecken på självständighet, oberoende och autenticitet. En misshandlare har ofta en dubbel standard; han kan allmänt tycka att det är fel med kvinnomisshandel, men om hans partner skulle provocera honom så anser han sig att ha rätt att "ge igen"/ "sätta henne på plats"/ "försvara sig" osv.
En rättighet som misshandlaren tar ifrån kvinnan är alltså rätten att bli arg på honom när han behandlar henne illa. Blir hon arg kommer han att ge igen, och han kommer förmodligen att dra nytta av det faktum att hon blir upprörd som ett "bevis" på att hon är knäpp, sjuk, galen eller irrationell. Skulle det behövas kan han använda detta bevis inför omgivningen, vilket stärker hans egen fläckfria image och ger kvinnan mindre trovärdighet om hon skulle berätta vad som sker inom förhållandet.
En misshandlare vänder ofta saker och ting till sin motsats. Han förvrider i efterhand det kvinnan har sagt och det han själv har gjort. En del misshandlare spelar gärna offerrollen. Om kvinnan försöker försvara sig mot honom, tar han det som en attack gentemot honom, och får henne att betala för det på ett eller annat sätt. 

Misshandlarens beteende förvärras alltid med tiden. Det beror på att kvinnan i hans inre avpersonaliseras och görs mer till ett objekt än en människa. På så sätt kan misshandeln förvärras, verbal misshandel kan öka och eventuellt övergå i fysiskt våld, utan att misshandlarens samvete lider nämnvärt. Han kan till slut misshandla utan att ens få skuldkänslor, eftersom partnern inför honom blivit till ett objekt mer än en människa. Hennes känslor räknas inte för honom längre. Hade han erkänt henne som den människa hon är hade inte misshandeln kunnat genomföras på samma sätt.

Misshandeln går i cykler. Det börjar med att en inre spänning byggs upp inom misshandlaren. Han kan i hemlighet samla på olika "fel" han upplever att kvinnan gör eller är, och han kan fantisera om att misshandla henne verbalt eller fysiskt. Under den här perioden börjar misshandlaren inför sig själv rättfärdiga det faktum att kvinnan förtjänar att misshandlas, pga de fel och brister han upplever henne ha. Till slut får den inre spänningen sitt utlopp i misshandel. Efter misshandeln kan misshandlaren be om ursäkt och lova att det aldrig ska hända igen. Han kan bete sig ångerfullt och försöka gottgöra sitt beteende på olika sätt. Han kan uppvakta kvinnan, säga snälla saker, städa huset, ta hand om barnen och göra allt det han vet att hon uppskattar. Därefter börjar den inre spänningen inom honom att öka på nytt, och ett nytt misshandelstillfälle kommer att inträffa.

Efter ett misshandelstillfälle kan misshandlaren bete sig helt normalt. Han är kanske lugn, trevlig och kan te sig avslappnad, eftersom han fått ut en del av sin inre spänning. Genom att misshandla får han ett övertag över partnern, som därmed hamnar i underläge. Han upplever sig tillfälligt ha makt och kontroll, och det får honom att må bra, eftersom han egentligen är en människa som upplever vanmakt och brist på kontroll. Medan misshandlaren är lugn igen mår kvinnan samtidigt mycket dåligt. Hon kan vara upprörd, arg, ledsen, skrämd och känna vanmakt, ilska och brist på kontroll. Hon kan uppleva det som om "mattan ryckts bort under hennes fötter", som om hon blivit rubbad ur balans. Hon kan uppleva förvirring över vad som nyss har hänt. Hon kan ifrågasätta sig själv, sin person och sina iakttagelser och skuldbelägga sig själv för misshandeln. Inför omgivningen kan misshandlaren te sig normal och trevlig, medan kvinnan kan ge intrycket av att vara tyst, obalanserad och asocial. Omgivningen förstår inte vad som egentligen pågår, och misshandlaren kan framstå som den "trevliga" av de två.

Misshandlaren skapar förvirring kring det han gör genom att aldrig erkänna det han gör. Han kan ljuga och säga att misshandeln aldrig inträffat. Han manipulerar offret att lägga skulden på sig själv för misshandeln. Han kan växla sitt humör så att partnern aldrig vet var hon har honom eller vad som kommer att hända; misshandlaren är alltid oberäknelig.

Misshandlaren är medveten om sitt misshandlande beteende. Det han gör är inte ett slumpmässigt eller okontrollerat beteende. Han vet vad han gör. Men det underliggande tänkandet, som driver hans beteende, är inte medvetet. Misshandlaren är en människa som har ett behov av att ha makt och att kontrollera. Det kommer av att han inom sig inte upplever sig ha makt och kontroll. Han måste därför utöva den över sin partner, för att känna sig kraftfull och att för att känna att han är i kontroll.

En misshandlare vill sällan ge upp sitt beteende, eftersom det ger honom vinster och fördelar. Många misshandlare är inte benägna att förändras. De misshandlare som går i terapi lär sig ibland tricks i terapin som de sedan använder i en fortsatt verbal misshandel av sin partner. Det är inte värt att hoppas på att man som partner ska kunna förändra misshandlaren. Om han vill förändras, kan det beslutet endast komma från honom själv.

Lundy Bancroft är en man i USA som har arbetat med gruppterapi av misshandlare i över femton år. I sin bok "Why does he do that?" skriver Bancroft om olika typer av misshandlare. Det finns misshandlare som är dominanta och ger order, och det finns misshandlare som gormar och skriker och får raseriutbrott. Samtidigt finns det misshandlare som aldrig höjer rösten mot sin partner, men som bryter ner henne genom crazymaking (se Former av verbal misshandel) och ett iskallt och ständigt kritiserande. Det finns misshandlare som är "macho" och vill bli servade i hemmet, men det finns också misshandlare som är desto mer jämställda, mjuka och veka till sättet.  Dessa män kan kontrollera sin partner genom att bryta ner henne psykiskt i en form av ständig analys av henne; de tar sig in i partners huvud och talar om för henne vad hon tänker och känner samt vad hon har för motiv till sitt beteende. En del misshandlare tycker om att spela på skuldkänslor och anta en offerroll - de kan anklaga sin partner för att göra mot dem vad de egentligen själva gör. En grupp misshandlare kan vara av den undervisande sorten; de ska konstant undervisa sin partner i de mest triviala ting och de ser sig alltid ha rätt i alla lägen, medan de ser sin partner som mindre intelligent. Det finns även misshandlare som är kontrollerande och svartsjuka och förföljer sin partner dagligen, eller misshandlare som konstant är otrogna mot sin partner och har ett flertal kvinnor samtidigt. Det finns misshandlare som dricker eller tar droger, men också många misshandlare som inte har någon form av beroendeproblematik över huvudtaget. Ofta kan en misshandlare vara en mix av några av dessa beteendetyper.

Det viktiga är också att komma ihåg, att en misshandlare inte behöver leva upp till bilden av en kontrollerande, svartsjuk och dominant person för att vara en misshandlare. Och en misshandlare behöver aldrig någonsin ha höjt handen mot sin partner för att misshandla henne. Han kan misshandla henne verbalt och känslomässigt, vilket får samma nedbrytande effekt som fysiskt våld.

Texten Misshandlaren tagen från http://www.varningstecken.n.nu

onsdag 25 december 2013

Julaftonen 2013

Det blev en riktig lyckad julafton. Vi var hela familjen. Svärfar med flickvän, svärmor, svåger, min syster med hennes sambo och 2 barn och en kompis till maken som kom över på lunch.
Höjdpunkten var julklappspelet. Så kul med alla skratt och jagande efter samma paket. För Cleos del var det så klart när tomten kom å delade ut klapparna som legat under granen, alldeles för länge enligt henne.
Hon var så uppe i varv så hon kunde först gå till sängs klockan kvart över tio. Och hon som brukar vilja sova redan vid 8. Men det funkade med den sena kvällen. Hon sov ända till 10 i morse.
Vi har ingen traditionell julmat få julaftonen. Alltså inget julbord. Vi har tröttnat på allt detta som "måsta" vara med bara för det skall vara så. Och så har man hälften över.
Vi har sillunch och till middag är det kalkon med potatismos, sås och ärtor. Så mycket godare. Och varje år är man lika glad att man valde kalkonen framför det andra.
När jag väl kom i sängs vid 02.30 var det med ett leende hjärta som jag somnade med.
måndag 23 december 2013

God Jul med en Juldikt

Nu i jultider skall det rimmas på allt. Rimstugor så väl på tv som på nätet.
Jag kan inte rimma och absolut inte skriva på vers. Är helt värdelös på det. Har till och med svårt att läsa när det är skrivet så. 
Jag ger er denna dikt istället. Inte skriven av mig men absolut min favorit.
 
God Jul
 

 
 
Midvinternattens köld är svår
24 små nissar i djupsnö går
Rävsax gömd under täcke vitt
knipsar nisse av på mitt
Livsandan för honom tryter
snart i eget blod han flyter

23 små nissar i smällkalla natten
vandrar så stilla i spår av katten
örnen i sitt näste ruva
då han ser en liten luva
han dyker från grenen där han bor
och krossar nisse med vassa klor

22 små nissar mot bebyggelse vandra
i lång rad efter varandra
Då de över vägen måst passera
då en landmina brisera
Nisse skjuts i höjden likt raket
var han nu är ingen vet

21 små nissar i midnattstimma
traskar fram i månljussrtimma
Ugglan hoar i från näste
istapp faller i frå fäste
Nisse spetsas utav tappen
tomte ligger död på trappen

20 små tomtar på lustigt vis
kanar på trappen hal av is
Nisse bevisar att Newton hade rätt
när han halkar på ett komiskt sät
Tyngdaccelerationen mot marken drar
utav nisse inget finns kvar

Lustig fälla husbond monterat
detta har 19 nissar intresserat
Offer i fällan är vanligtvis möss
men trots det blir med nisse adjöss
Nisse kapas i delar åtta
fast han inte var en råtta

Utanför dörren står ett grötfat och ångar
18 nissars intresse det fångar
Med stigande hunger fatet de nalkar
en stackars tomte på kanten halkar
han sliter, han kämpar, han svettar sig blöt
men sjunker likväl i kvicksandslik gröt

17 nissar efter ingång leta
dess placering ingen veta
Upp på väggen stegen hänger
Nisse runt denna ett snöre slänger
Tomten runt halsen snöret vira
hans död de 16 genast fira

Många springor stugan har
där 16 tomtar in sig tar
Katten som bakom dörren ruva
slukar nisse med hull och luva
Resten av tomte hand
suger nisse bort från tand

En av de 15 i köket ränner
för att mata sina vänner
Han i mikroungen letar
och bland innehållet petar
Kortslut i startknapp gör
att nisse smälter ner till smör

Mikrovågor har nisse kletat
när 14 tomtar efter ätbart letat
Högfrekvens var ganska illa
nisse efter spänning pilla
Kilovolt i nisses händer
ljusbåge så vackert tänder

Efter var husmor maten lagt
13 tomtar går på jakt
Nisse in i frysen kryper
Fahrenheit i kinden nyper
Luvan blir av kylan vass
nisse omvandlas till glass

12 små tomtar mot julbordet ila
snabbt de upp för bordsben kila
När sista tomten över kanten hasa
han tappar greppet och nedåt rasa
Faller nedåt likt ett lod
mattan färgas röd av tomteblod

11 tomtar vill husmor hjälpa
med att tallrikar i diskvattnet stjälpa
Kemi som hobby husmor har
av misstag de flaskan med kungsvatten tar
Nisse dyker i prepparerat vatten
nu han fräser likt katten

10 tomtar i väldig iver
springer runt ty hungern river
Nisse snubblar på sitt skägg
faller rätt på knivens egg
Lilla nisse stackars saten
rinner ut i sillsalaten

9 små tomtar har festat på sill
och nu de törsten släcka vill
De rusar mot glöggen i samlad tropp
och tar för sig av drycken i vars en kopp
Ner faller nisse i glögghett hav
likt skållad mandel hans skinn faller av

8 nissar på väggen klättra
för att färgen på darttavlan bättra
Husbondsgrabb med sömnen trasslar
undrar vad det är som prasslar
Pilen som pojken skickar med snärt
sätter sig i tomtens stjärt

7 små nissar sig mot golvet kasta
och de nu mot julgran hasta
Julgransfoten fylld med vatten
ser de ej i mörka natten
Nisse vill här bada sig
drunkna bort från livets stig

6 små tomtar sig i granen svingar
mellan ljus och änglavingar
Nisse sig för nära våga
snart han står i ljusan låga
Doftar snart likt vidbränd stek
ångrar då sin ystra lek

Granen är en farlig plats
5 små nissar nedåt tar sats
De sakta ner för grenen glider
barren då i baken svider
Tomtens resa slutar fort
en glasklar kula gör honom till lort

4 tomtar runt varandra springer
då helt plötsligt telefonen ringer
äldsta dottern i denna svara
tomte undrar vad detta kan vara
Nisse upp på klykan stretar
luren läggs på som honom kletar

3 små tomtar kring sig tittar
då en smällkaramell de hittar
Ner på denna nisse hoppar
men för detta den ej stoppar
Då golv, i tak och på gardin med frans
finns nu nisses hjärnsubstans

2 små tomtar dator hittar
och i denna de nu tittar
Nisse flexskiva vill vara
då datorn fil på honom spara
Nisse inget skrivskydd har
så nisse slutar sina dar

Husbond stiger upp i natten
för att kasta lite vatten
Under husbond tunga tåffla
nisse blir till krämig våffla
Snön ligger vit lite här och var
inte 1 jävla tomte finns kvarlördag 21 december 2013

Det närmar sig

Nu är vi här igen. Vid julen.
Som jag sagt förut så är julen den värsta tiden på året. Inte själva julen utan julaftonen. Pyntet, julsångerna, glittret, stämningen mm älskar jag. Men inte julaftonen.
Kanske beror det på att efter mamma dog fick jag fira jul själv ett antal gånger. Pappa åkte utomlands med sin flickvän för att slippa allt stök (vilket antagligen var jag och lillasyster). Lillasyster var på sitt håll med pojkvän.
Någon gång fick jag fira med kompisar och deras familjer, en gång med min kusin och hennes mamma. Men det är ändå inte samma sak. Bara saknaden av mamma var outhärdlig, och att sedan bli lämnad på den dagen på året man skall vara tillsammans med sin familj. Vet att jag grät blod, det gjorde så ont i mig.

Detta året har jag inte ens haft lust till att julpynta. Känns som att det är skit samma. Julgranen åkte upp först i går. Vilket i normala fall brukar den vara klar vid 1:a advent.
Har inte julpysslat med scrapbooking alls. Vilket jag brukar tycka är jätte kul.
Ljusslingorna ligger fortfarande i kartongen. Och lär inte komma upp dom heller.
Det hela gör det inte bättre att jag fyller 40 om 11 dagar. Jag känner mig inte som det (typisk klyscha, som tyvärr stämmer).
Jag tänker på att mamma var 44 när hon dog och att läkaren som kom för att bekräfta att hon var död (jag hittade henne hemma) sa: Var hon så ung! Min tanke var genast: Vadå ung?
Konstigt att man kan komma i håg det så tydligt, 20 år senare. Kan berätta varje steg som hände då jag hittade henne. Till och med lukten. Den lukten glömmer man inte. Kan ge mig fan på att det är så det luktar på ett bårhus.

Jag sa till min man att i år vill jag inte vara hemma över nyår utan åka bort. Sälen skulle vara perfekt, där har vi inte varit tillsammans. Vilket han genast kontrade med att då kan vi lika väl åka till Thailand. Ööö ja, precis samma sak, not.
Vi brukar visserligen åka en gång per år dit. Men jag tycker att det varit så mycket utlägg på huset.
Efter mycket tjat och dividerande så blev det bestämt att vi åker till Thailand.
Eftersom jag fyller år på en sketdag (nyårsdagen) så är resorna satans mycket dyrare. Men jag vill verkligen inte vara hemma. Bara att pynta å se glad ut, eller skita i det.

Just nu så känner jag bara likgiltighet för allt. Och då menar jag ALLT.
Jag vet att det bland annat är medicinerna som gör det. Men nu ligger jag fem trappsten under där jag brukar ligga, och vara likgiltig. Fan att det skall ta sådan jävla tid att få ordning på medicinerna. Efter 1,5 år har jag fortfarande (1,5 år från det att jag fick diagnoserna ADHD och bipolär) inte fått ordning på dom. Och om dom funkar. Känns som man är en labbråtta. Prova en sådan här och två sådana och så kan vi för säkerhets skull ta två av dessa. Varsågod å svälj!
Man får hålla på att prova sig fram säger dom. Och det senaste året har det testas vilken dos jag skall ha på en av dom. Läkaren tror att det är rätt dos nu. Då hoppar vi över till nästa medicin, som inte verkar fungera för fem öre. Då byts den ut till en annan och man är på ruta ett igen, fast med ett finare piller. Detta är tvåfärgat i vitt å blått. Man får vara glad för det lilla man får.


 


söndag 27 oktober 2013

66 dagar kvar.......

Det börjar närma sig domedagen.
Bara 66 dagar kvar.
Den första januari slår det över till 40.
40!!!!!
Va fan hände???
Jag var ju nyss ung. Och så är man helt plötsligt en fyrtiotaggare. En kärring.
Kommer i håg att jag njöt när jag fyllde 30. Inga kriser där inte. Livet var bekymmerfritt och härligt. Eller som man också säger, livet lekte.
Fjong så har det svischat förbi 10 år och jag har inte åldrats något. Innanför pannbenet då. För kollar man i spegeln så fattar man med en gång att det var MINST 10 år sedan jag var 30.....
Kris säger vissa. Jag kallar det paniiiik. Panik över att livet bara rusar förbi. Innan man vet ordet av så står det en begravningsentreprenör med en broschyr i handen å ler och frågar vad det får lov att vara.
Hua!
Vad är då fördelarna med 40?
Hmmm, låt mig tänka.....
Jo, jag kommer in på alla ställen. Har jag tur ber dom om legg.
Det var nog allt som jag kom på.
Det värsta är själva ordet 40.
När jag jobbade inom restaurang så sa man 40taggare (vilket dom var) om dom kärringarna som kom in å var packade och flamsade runt och hade garanterat inte festat sedan ungdomen då dom har haft fullt upp med att ta hand om barn som dom fick när dom var tonåringar.
Och sådan är absolut inte jag. Men det är det enda jag ser framför mig när man säger 40.
En allergisk reaktion blir det.
Ja ja, det går la över tills man fyller 50 (bara 3718 dagar kvar).....

Det finns ju faktiskt fördelar med att fylla jämt också. Presenterna tänker jag då på, jag älskar paket.
Har redan fått två i förskott.
Den första:
Av årets 365 dagar att fylla år på så fick jag den sämsta av dom alla.
1:a januari. Den dagen då 95% av Sveriges befolkning är hemma för dom är trötta från gårdagen. I vilket skick förtäljer inte historien.
Och det är inte bättre när man fyller jämt och vill fira på annan ort. Allt är dubbelt så dyrt, om du så åker till värmen eller fjällen.
Men jag vill verkligen inte vara hemma på nyår. Tyckte att Sälen skulle vara mysigt att åka till. Men maken vill till Thailand. Han fick sin vilja igenom. Och som födelsedagspresent fick jag en del av resan betald (nej vi har inte gemensam ekonomi).
Så den 27 december lyfter vi för att svettas i 4 långa veckor i favoritlandet Thailand.
Den andra:
Min syster har varit utomlands och kom hem med en ny handväska från Prada. Blev tokig att hon hade köpt en åt sig själv men inte mig (här lät jag väl som en treåring som inte fick sin vilja igenom, viiillll haaaa). Och dessutom så använder hon ALDRIG handväska. Men hon har väl mognat, hur nu det gick till?? ;-).
Hennes var i två olika blåa nyanser. Jätte snygg. Hon frågade om jag nu skulle få välja, vilken färg hade jag tagit då. Varav jag svarade, röööööd.
Senare samma dag kommer hon förbi för att hämta medicinen till hunden som hon hade glömt. Hon hade med sig lite kläder till Cleo och ett paket till mig som var en födelsedagspresent och den fick inte öppnas innan. Men hallåååååå!!! Man kan inte sätta fram en godisskål till en sockerråtta och tro att det inte nallas.
Inslagningen av föremålet var avslöjande. Den hade samma form som hennes väska.
Inget väntande till 40 här inte. Slet av pappret. Och där låg den.
Min egna fina röda väska.
Hon hade sagt till sin sambo att om hon köpte sin blåa var hon tvungen att köpa en till mig. Annars skulle hon inte få behålla sin.
Tänk vad bra vi känner varandra.

fredag 11 oktober 2013

Hej

4 månader sedan jag gjorde något inlägg.
Har behövt en paus från livet och då ingår bloggen. Det jobbigaste är bara att pausa från sig själv. Lite svårt när jag hänger med vart än jag går.
Börjar försiktigt med en ny huvudbild i höstens tecken.
torsdag 6 juni 2013

Time out

Jag tar en time out från bloggandet.
Alldeles för mycket skit händer just nu.

onsdag 29 maj 2013

Änglar

I dag känns det bättre.
Tycker att denna berg-och-dalbana skulle vara över. Det var den visserligen, för ett tag.
Sedan kom en ny smäll. Och vips så var man knockad ner igen.

I går fick jag fler beställningar på änglar som jag gör. Kul att det var örhängen också, inte så vanligt att någon beställer det.
Det känns extra kul när någon uppskattar det man gör och tycker om det så mycket att dom vill ha det.
tisdag 28 maj 2013

torsdag 23 maj 2013

Myggfälla

Hittade detta på nätet. Alltid värt att testa. Även om inga mygg syns till idag här på Västkusten så kommer dom, det lovar jag.

Artiklar som behövs till fällan :
1 kopp vatten
1/4 kopp farinsocker
1 gram jäst
1 st 2-liters flaska

HUR:
1. Skär plastflaska i hälften.
2. Blanda farinsocker med varmt vatten. Låt det svalna. När den kallnat, så häll i den nedre halvan av flaskan.
3. Tillsätt jästen. Du behöver inte blanda. Det gör att det skapar koldioxid, som lockar myggorna.
4. Placera trattdelen, upp och ned, in i den andra halvan av flaskan, den tejpas ihop om så önskas.
5. Slå in botten på flaskan med något svart, lämnar toppen genomskinlig och placera den på ett myggställe. (Myggor dras också till den svarta färgen.)
Byt ut lösningen varannan vecka . Eller gör helt nya myggfällor.

måndag 20 maj 2013

En helg med full gas

I fredags var det verkligen full rulle. Snacka om stressig dag.
Började med att gå till Rekvisita (jobbet).
På lunchen ta sig från Järntorget (har bil som tur är) till Backaplan för att kolla på ett handfat som jag beställt.
Iväg till Hornbach för att köpa in klinkersen till gästtoan. Och ni skal inte tro att det finns någon service så man kan få hjälp med att lasta in sakerna i bilen. Bara att få på dom på kärran var ett helt företag. Varje paket väger 50kg. Och jag skulle ha 6 st. Och pricken över i:et var när jag klämde fingret mellan dom.
Efter det var det ilfart till Kärcher för att fixa en del till högtrycksmaskinen.
Tillbaka till Rekvisita för möte.
Sedan till Redbergsplatsen för ett annat möte.
Hämta Cleo och handla.
Hem å laga middag.
Här var hjärnan nära på att spåra ur.
Jag vet att jag inte skall göra sådant här. Men ändå så ångar man på.
Skönt att man är klok, även om det är efterklok.
Tur att det är en maxtaxa på 60:-/dag i vägtullsavgift. Annars hade det blivit dyrt, ännu dyrare dag vill säga.

Och som sig bör kommer lördag efter fredag.
Den tillbringade vi med att tvätta terrassen, sätta upp seglet, ställa ut lounge möblerna och montera i hop dom nya stolarna och bordet.
Vi hämtade svärmor så hon fick komma hit och se hur det blev med dom nya fönsterna. En timma orkade hon, sedan var det dags att köra hem henne. Men kul att hon orkade sig hit över huvud taget.
Min syster med hundar och sambo, två andra vänner kom för att grilla och ha det gött.
Mysigt när det är fullt runt bordet i goda vänners lag.
Jag fick ut och testköra en Lamborghini motor. Men dom har placerat den motorn under huven på en Audi RS 6:a. Ja jag vet, jag är biltokig.
Läs mer här. Så kanske du får en uppfattning av den orgasmupplevelsen.
Kan säga att skall du göra en ansiktslyftning kan du först gasa på med en sådan bil och se hur det kommer att bli. Jag kan säga så mycket som att 220 km/h sprängde, tyvärr inte mitt rekord.

På söndagen tog vi det lugnare.
Åkte till svärfar å fikade. Cleo protesterade när vi skulle åka hem. Enligt henne var det alldeles för kort besök. Farfar hade ju inte berättat klart sista sagan.
På kvällen var det hockey. Sverige mot Schweiz.
Tror nog ingen missat att vi spöade skiter ur dom.
Så det har varit en alldeles fullspäckad helg.
Ett under att jag orkar. Men Lithioniten har börjat funka.
Så nu är det nästa steg. Medicinen för ADHDn skall sättas in. Bara få tid för att göra ett EKG först. Den där medicinen kan påverka hjärtat.
Så när jag är 60 kommer både hjärta och njurar behöva en makeover ;-)

Nu är det måndag och svågern är på full gång att fortsätta med gästtoan, kakling står på dagens schema (han fick ledigt i lördags när han var här).
Toastolen och kranen kom i dag, självklart var kranen skavd. Men Bauhaus skickar en ny.

 
Det nya bordet och stolarna i konstrotting.

 
 


torsdag 16 maj 2013

Gästtoan & medicin

Det var ett tag sedan det blev något skrivet här.
Har inte haft hjärnan på rätt frekvens det senaste.
Antingen har den spunnit som ett hamsterhjul eller så har den varit i Nalle Puh nivå.
Allt eller inget.

Nu är fönsterna bytta på hela huset. Och vi är jätte nöjda. Och hoppas på att vi skall bli ännu gladare då elräkningen dimper ner nästa gång och MINSKAT.
Men det är ju synd att sluta med bara ett fönsterbyte. När man ändå är igång menar jag.
Så då kastade jag mig på projekt, gästtoan.
En sak som var nödvändig, då kaklet började hoppa ut från väggarna.
Att riva det var inga problem. Dom satt ju inte fast och golvet var bara som en stor knäckebrödskiva. Lyfta rätt upp, om man nu hade orkat det. En väldigt tung knäckebrödskiva.
Och petig som jag är, in i minsta detalj, har jag filat på denna toans utseende i över ett år.
Har äntligen jagat rätt på blandare, toastol, kakel och klinkers. Det enda som fattas är ett handfat. Jag har ett som jag fallit för. Ett liiitet problem bara. Det är alldeles för dyrt. 13.000 skulle man få punga ut mer. Och då är det inte i Indonesisk rupiah utan i dollar.
Jag hoppar det helt enkelt. Kan ju alltid trycka ut en bild och rama in det och hänga upp det på toa. Istället för en sådan där kungabild som alla hade på utedassen förr.
Ett problem som jag börjar få spel på är att jag hittar inte kanddukskrokar som är "rätt". Bagateller kanske du tycker. Men det är just sådana saker som är otroligt viktigt för mig. Dom små detaljerna.
I morgon skall jag iväg och kolla på ett handfat i sten. Hoppas bara att han levererat ett sådant jag "beställt".
Inget tvångsköp, men det börjar bli knapert om tid nu.

Nu till något helt annat.
Var hos läkaren idag. Kollade av medicinerna som jag knaprar för bipolär.
Har redan 4 olika jag tar varje dag. Och nu skall det in en 5:e.
Denna mot ADHDn. Vi får börja med liten dos och sedan öka till rätt. Vissa reagerar inte all på den och andra jätte bra.
Känns som om det blir framsteg iaf.
Jag hoppas, vad annars skulle man göra??, att livet skall komma tillbaka till en nivå som jag funkar i. Behöver inte vara 100% bara så jag håller mig en bit ovanför noll strecket. Att jag får ett "normalt" jävla liv.
Slippa denna bergodalbana som kastar ner en i det mörkaste av mörkaste hålen för att sedan ta upp mig precis så jag bara får nosa på nollstrecket, sedan svisch ner igen.


 
Det lilla handfatet för ynka 87.000 kronor.måndag 6 maj 2013

Dagar då man vill ha det lungt omkring sig

Har grejat i trädgården dom senaste dagarna. Beskärt träd, rensat sly, tagit bort allt visset, planterat blommor osv.
I dag är det årets varmaste dag. Hade haft en tanke på att fortsätta greja i trädgården. Vara ute när det är så härligt väder.
Vad gör jag då istället?
 Ligger inne och är sjuk. Feber, skallebank, ont i halsen.... En rekordelig förkylning. Men det är inte så konstigt när jag har haft Cleo hostandes på nätterna i mitt ansikte.
Och så har Mr ågren börjat hälsa på igen. HATAR honom!!!!!!!
När man mår urk vill man ligga alldeles själv och bara vila. Men det går inte här ser ni.
Dom har börjat byta fönstrerna. Och den där tigersågen skulle jag vilja strypa. Satan vad den låter. Man kan bygga rymdraketer men inte konstruera en tigersåg som inte låter som om man skall försöka spränga ljudvallen.
Kan inte klaga på killarna. Dom lägger ut en matta under fönstret. När dom är klara dammsuger dom upp allt som trillat ner, med sin egen dammsugare. Det kallar jag bra service. Har aldrig sett en hantverkare med en dammsugare i handen, så det var något nytt.
I morgon hoppas jag att jag är bra igen, så jag kan jobba. Få komma ifrån den där sågen några timmar. Men det lär ju inte hända.
Bara jag inte blir sjukare. Skall till tingsrätten på onsdag.
Pappa skulle ha redovisat allt innan januari slut. Men det han han inte gjort. Så vi skall infinna oss för att se vad rätten säger.
Man kan ju allt hoppas på att både han och hans ombud har fått tillökning av några hjärnceller.
söndag 28 april 2013

Ny huvudbild

Dags för ny huvudbild.
Längtar efter sommar och värme. Bilden kanske kan hjälpa hjärnan att få tillfredsställelse innan den kommer, om den kommer. Man vet ju aldrig i detta land hurdana somrarna blir. Allt från 10 grader till 30.
Kortet tog jag förra året i Lysekil. Blev riktigt nöjd med det. Ljuset blev perfekt (enligt en lekman).
Inte det lättaste att jaga en flygande mås med en vanlig digitalkamera.
Besviken

Långt mellan inläggen. Men har varit så trött. Har hållit mig vaken 7 timmar per dygn, det borde vara tvärt om. Men det har bara inte funkat.
Är så besviken på min kropp som inte gör som jag vill. Fast det är ju medicinerna som gör det.
Bara att härda ut, snart vänder set. Snart, snart.
Hoppas kan man ju alltid.

I går skulle jag på Tip the Valvet. Temat var Into the Wild.
Hade skaffat en korsett som hade massa påfågelfjädrar på sig. Perfekt för temat.
Allt var klart. Och jag hade laddat för detta sedan december.
Den satans jävla sketmedicinen sätter stopp för det, fredagen var jag totalt utslagen.
Som jag sa kunde jag inte hålla mig vaken, max tills kl 19, och då är det sent.
Jag fick sålt biljetterna iaf, vilket alltid när någon tröst.
Vad tror ni skedde i går?
Jo då, då passar biverkningarna på att åka på semester. Och jag kan hålla mig vaken tills kl 22 utan problem. Blev så besviken och ledsen att jag gick å la mig å lipade en stund.
Besvikelse på hög nivå.

lördag 20 april 2013

Jag skall bara.....

I dag har jag och Cleo (maken jobbar) varit i trädgården för att rensa.
När vi klippt ner en del av bambun så skulle vi gå och slänga det i högen vi har bakom huset.
När vi kom dit var det så mycket grenar och träd som slängts där av dom som höll på greja i trädgården. Blev irriterad på en stor gren som ligger på tvären och bara är ivägen.
För att kunna flytta den grenen måste jag ta bort det som ligger över. Hoppade runt på andra sidan och började systematisk ta bort det översta.
12 träd, minst 20 stora stubbar och en jäkal massa grenar blev resultatet innan jag fick tag i den irriterande grenen. Ja ha, nu satt fanskapet fast under ett ännu större träd. Sågen som jag hade använt till dom andra var bara att glömma. Jag måste ha en motorsåg. Yxan är också bara att glömma.
Men högen blev 2 meter kortare. Då fattar ni hur högt det var, och fortfarande är det 1 meter tills man når marken.
Snubblade och fastnade (så min stövel åkte av) och blod som spilldes. Men det var ett skönt styrkepass på 2 timmar.
Hur blev det då med all bambu och den andra skiten som skulle bort. Jo den mesta står kvar. Får ta det i morgon ist. Det var viktigare med trädhögen tyckte jag.
Så är det när man "bara" skall ta bort lite...
fredag 19 april 2013

trött, tröttare, jag

Jag är så trött hela tiden. Det där går i vågor. Men just nu är jag inne i en sova-period.
Orkar inget. Har inte lust med något. Allt känns piss.
Väntar på att dom satans tabletterna skall göra någon förbättring. Men det går jäkligt långsamt, eller inte alls. Förutom biverkningarna som gärna kommer på besök i min kropp.
Usch, jag bara klagar. Men det hjälper faktisk att lägga av sig lite skit här.

* Sedan håller vi håller på att jaga den satans trädgårdskillen. Han som skulle fixa det sista på tomten. Men han lyser med sin frånvaro. Jävla tomt-e.
* Tingsrätten har kallat oss till möte ang pappa. Han har INTE redovisat det som kulle göras inna  januaris slut. Vilket är en fördel för oss.
* Om två veckor börjar dom med stambyte, prolinea alla rör.
* I maj kommer dom och byter alla fönster.
* Och idag var en städfirma här för att ge en offert på hemstädning.
Jag orkar inte städa, har ju knappt ork till att gå upp på morgonen och sedan hålla mig vaken.
Att ha städningen hägnades över mig ger en fruktansvärt ångest. Nu tänker du säker, men det är bara att sätta igång. NEJ det är inte så. Du hade säkert inte sagt till en rullstolsburen att han skulle gå uppför trapporna. Det är precis samma sak här, det går bara inte. Tack för det ADHDn.


lördag 13 april 2013

Det gäller att tänka efter före...

10 glada personer går ut för att äta middag tillsammans. Notan blir 1000 kr. Notan delas på samma sätt som skatt betals i Sverige:
De första fyra (de fattigaste) betalar ingenting
Den 5:e betalar 10 kr
Den 6:e betalar 30 kr
Den 7:e 70 kr
Den 8:e 120 kr
Den 9:e 180 kr
Den 10:e personen (den rikaste) betalar 590 kr
De 10 personerna äter middag på restaurangen varje dag och är nöjda med uppgörelsen om 1000 kr.
En dag säger restaurangägaren:
"Ni är trogna kunder så jag lämnar 200 kr rabatt på era middagar i fortsättningen".
En middag för 10 personer kostar nu endast 800 kr och det är nu det händer grejer. Man vill fortfarande betalamiddagen såsom skatter betalas.
De första 4 påverkas inte. De får fortsätta äta gratis. Men hur ska de andra 6 göra? Hur ska de dela upp rabatten på 200 kr så att alla får sin del?
De inser att 200 kr delat med 6 blir 33,33 kr. Drar de bort beloppet från varje personsandel får den 5:e och 6:e personen betalt för att äta.
Restaurangägaren föreslår att i rättvisans namn är det bättre att reducera varje persons nota proportionellt Han räknar ut de belopp varje person skall betala.
Resultatet blir att även den 5:e personen får äta gratis.
Den 6:e får betala 20 kr, den 7:e betalar 50 kr, den 8:e 90 kr, den 9:e 120 kr och den 10:e personen betalar 520 kr istället för tidigare 590 kr.
Alla får ett lägre pris än tidigare och nu får 5 personer äta gratis. Utanför restaurangen börjar de jämföra vad de sparat...?
Jag sparar bara en tia av rabattens 200 kr, börjar den 6:e personen. Han pekar på den 10:e och säger:
Men han sparar 70 kr!
Precis, jag tjänar bara en tia och det är orättvist att han får sju gånger så mycket som jag, säger den 5:e personen.
Det är sant! Varför ska han få 70 kr tillbaka när jag bara får 20
De rika ska alltid ha det lite bättre, gormarden 7:e personen.
Vänta ett tag! Skriker de 4 första som äter gratis varje dag. Vi får ingenting. Det här systemet utnyttjar de fattiga!
De 9 personerna skäller som hundar på den 10:e och kallar honom för allt möjligt och anklagar honom för att suga blodet ur de fattiga.
Nästa kväll kommer inte den 10:e personen till middagen. Skönt tycker de andra 9 och sätter sig ner för att äta. När notan sedan landar på bordet upptäcker de något väldigt märkligt:
Det fattas 520 Kr...
 
 
 
Som sagt, man saknar inte kossan förrän båset är tomt.
 

torsdag 11 april 2013

19 år av saknad

I dag är det 19 år sedan jag hittade min älskade mamma död.
19 år av otrolig saknad och ensamhet.
Ja man blir verkligen ensam utan sin mamma, och vilsen.
Trots alla år som gått så gör det lika ont när saknaden gör sig påmind.
Tårarna bränner lika hårt.
Gud vad jag saknar dig mamma.
Tänk om jag bara fick krypa upp i din famn och bli omhållen igen.
Och när man behöver sin mamma som mest, så finns hon inte där.
En tomhet och en saknad som man inte kan föreställa sig förrän man själv sitter i samma sits.
Så ta vara på dom du älskar. Säg det till dom, att dom är älskade.
För rätt som det är så kan dom ryckas bort från en, helt oförberett.

onsdag 10 april 2013

Grattis syster

I dag förlovar sig min syster med sin älskade.
Dom är i Indonesien, närmare bestämt ön Lombok.
Så denna dagen är deras.
Grattis till er båda.
fredag 5 april 2013

Grattis mamma

I dag skulle min mamma ha fyllt 63 om hon levt.
Varje år på hennes födelsedag grattar jag henne, trots att det är 19 år sedan hon dog.
Och saknade efter henne är fortfarande enorm.
onsdag 3 april 2013

Onsdagsfynden

Onsdagar betyder Erikshjälpen.
Gå dit och se vad man kan fynda. Antingen till sig själv eller för att sälja.
I dag hittade jag ett par byxor och en klänning/tunika till Cleo.
Hennes första par Levis blir det. Och tunikan matchade perfekt till dom. Frågan är bara om hon kommer att ta på sig det. Det är numera att jävla hallå på morgonen om vilka kläder som skall på eller inte.
Tunikan/klänningen hade sina lappar kvar så den var splirrans ny. Det står ebbe i den, och jag är ingen hejare på barnmärke på kläderna. Det är nämligen inte så ofta det står Dior, YSL, Gucci, Kenzo eller liknande i dom kläderna man hittar på loppis.
Men men, jag kollade på nätet vad den klänningen kostade i ordinarie pris. 399:- skall dom ha för den. Tycker det är på tok för dyrt för henne.
Hon skall kunna ha kläder, som inte kostar en förmögenhet och jag står med hjärtat i halsgropen när hon ålar omkring i leran med sina nya byxor för 600 pix, för att röra sig som hon vill utan att jag skall oja mig och få ångest över att dom där 600 spännen kunde jag lagt på något annat än ett par byxor som pajade.
90% av hennes kläder köper jag på second hand och Tradera. Erikshjälpen är favoriten. Inget unket ställe som det luktar svett i och fläckiga kläder. Där är allt rent och snyggt. Tror du mig inte så besök dom, du kommer garanterat inte att ångra dig. HÄR hittar du det närmaste stället.
Nu är jag en jävel på att fynda. Och det är inte en överdrift, så är det bara (vilket jag är jäkligt nöjd med).
Dom två plaggen kostade 25:-/st.
DET är att fynda.


Dagens andra fynd är en tavla.
Självklart även denna funnen på Erikshjälpen.
Vi har pratat om att ha någon tavla på ett ställe vid soffan, men inte hittat något som skulle passa. Så denna satt som en smäck. Fastnade för den med en gång.
Den var dock lite dyrare, 150 kronor.

måndag 1 april 2013

Bilar

Ett täcken på att det börjar bli vår är när folk tar sin finbil på en vädringstur.
Lamborghini, Corvette, Ferrari, Spyker, Bently, Jaguar, Porsche, Maserati, Lexus, Bugatti Veyron, RR, Aston Martin och en å annan veteranbil.
Här i området lämnar dom sina MB, BMW och stora Porschar hemma och plockar ut den lilla från garaget, som varit där under hela vintern och blivit putsade.
Vi lämnar våra Volvo V50 ovh V60 för att ta ut den 18 år gamla 855:an på en åktur :-D

Vilka är då mina tre senaste bilar?
Det har varit en salig blandning.

Nu har jag en Volvo V50 DRIVe.
En helt vanlig familjebil som sväljer en hel del.
Den drar inte mycket och funkar perfekt.

Innan Volvon hade jag en VW Lupo 3l tdi.
När jag skulle ha Cleo så var det bye bye till min lille Ior.
Den bilen som jag gillat allra mest av mina bilar. En liten raket, ordagrant.
Jag blir fortfarande lite sentimental när jag ser Iors andra kompisar som svischar förbi på gatorna.
När denna såldes så fick jag bra betalt. Näst intill det jag gett för den, 3 år tidigare.

Innan Ior hade jag en MB SLK 230 kompressor.
Hade alltid varit en dröm att ha en MB cab. Jag köpte denna till mig själv i 30 årspresent. Jag var väl medveten om jag får barn så är denna brömmen förbi, på måååånga år.
Så det var bara att slå till innan jag hittade man å var på tjocken.
Sedan släppte dom en ny version av SLK:n. Dax att sälja så man inte förlorar för mycket på den gamla modellen. Vilket jag inte gjorde. Tjänade till och med på försäljningen.

Så nu sitter man här med Volvon och drömmer om min lille Lupo.
Nästa bil kommer bli något litet. Det är allt jag vet.


torsdag 28 mars 2013

Inget gnäll.....

I dag blir det inget gnäll.
Äntligen ringde min sköterska. Han berättade att min litium nivå låg på 0,31.
Ja ha, sa jag. Och vad menas med det???
Man skall tydligen ligga mellan 0,5-0,8 när man äter lithionit. Så det blir till att dubbla dosen till 4 tabletter/dag.
10 minuter senare ringer min läkare för att höra hur det hela går.
Sa att jag har ont i njurarna. Då frågar han hur jag vet att det är njurarna.
Jag vet vad dom sitter och så det är inte speciellt svårt att lista ut. Och så fick jag ont två dagar efter jag började med litiumet. Och det bryts ner i njurarna. Alltså blir 1+1 2.
Han tyckte att jag skulle öka dosen som var sagt och så får jag kolla nästa vecka med blodprov så allt är ok. Och om hur dosen påverkar mig.
Han sa att denna biverkning kan sitta i så länge jag äter litium (vilket är livet ut).
Men när utvärderingen är om tre månader så får vi se vilket som är mest ok. Glad eller inte ont i njurarna. Man får väga fördelar med nackdelar.

Jag trodde vi skulle vara hemma under påsk och ha hit lite vänner. Så jag handlade för hela helgen.
Ringer min man för att frågar om något annat skulle införskaffas.
Vadå? Vi skall ju vara på Tjörn, sa han.
Jaha, bra om han säger det till mig.
Vi hade visserligen pratat om det förra helgen då vi var där, men inte bestämt något. Trodde jag.
Ja ja, nu har jag maten klar iaf. Så det är bara att ringa min svåger och säga att han inte behöver handla.

Ett av mina paradis på jorden, Solhälla.
Kan knappast bli bättre. Egen strand och brygga.
En utsikt som även hade fått en blind att bli helt lyrisk.