fredag 27 december 2013

Spring medans du kan

Känner du igen något av detta i ditt förhållande, så spring för livet.
Jag har precis bevittnat vad det kan göra om du inte gör det.
Och när det händer ens nära och kära så krossas ens hjärta.
Jag har nog aldrig känt mig så blind och hjälplös som nu.

Misshandlaren

Det går inte att lista ut vem som är en misshandlare genom att observera honom på arbetet eller i det sociala livet. Omgivningen blir ofta förvånad om de får veta vad misshandlaren har gjort mot sin partner. Han är ofta en "bra kille". Han kan vara framgångsrik, intelligent, karismatisk, snäll, trevlig och hjälpsam mot sin omgivning. Han kan ha vilken typ av yrke som helst, se ut hur som helst och tillhöra vilken samhällsgrupp som helst. Han kan vara snäll mot barn och vara med i någon frivilligorganisation på fritiden. Han kanske till och med kallar sig feminist.

Det finns en stor poäng för misshandlaren att utåt framstå som fläckfri, normal och trevlig. Om kvinnan skulle berätta för någon om hur han är i hemmet är det inte säkert att omgivningen skulle tro henne omedelbart, eftersom hon ju har en "toppenman". Misshandlaren reserverar sin aggressiva, fientliga, kritiska, kränkande och nedlåtande sida för partnern, när de befinner sig i enrum. Något som skapar förvirring hos kvinnan och får henne att kanske börja leta fel hos sig själv - "han är ju så trevlig mot andra, och alla tycker han är fantastisk, så det måste vara något fel med mig eftersom han behandlar mig annorlunda".

Värt att nämna är också att misshandlaren ofta skaffar sig allierade. Han umgås med andra män som har samma attityder om kvinnor och som delar hans värderingar om att han har rätt att göra det han gör. Han kan umgås med män som ser upp till honom och som kanske inte är lika framgångsrika i saker som han upplever viktiga. Han kan också ha relationer till andra som handlar om att han hjälper dem med olika saker och att andra står i en frivillig beroendeställning till honom. Misshandlaren kan använda sig av sina allierade för att isolera kvinnan och för att bryta ner henne. Han kan få dem att ta hans parti, han kan ljuga ihop saker om kvinnan osv. För omgivningen kan det vara svårt att se situationen klart - misshandlaren ter sig sympatisk, duktig och hjälpsam medan hans partner blir allt mer tyst, nedstämd, retlig och "märklig" med tiden.

I början av förhållandet är misshandlaren charmig, uppvaktande och snäll mot kvinnan. Ingen kvinna skulle medvetet ge sig in i en relation med någon som behandlade henne illa redan på första dejten. Med tiden framträder misshandlarens kontrollerande, misshandlande sida, och den verbala misshandeln inleds, ofta smygande subtilt. Det är av stor vikt för alla kvinnor att känna till varningstecknen, som ofta uppträder redan under "smekmånadsfasen". Det är möjligt att känna igen en misshandlare, om man bara vet vad man ska titta efter. Därför är det av stor vikt att så många människor som möjligt skaffar sig kunskap om varningstecknen, även män. Vi har alla ett ansvar att hjälpa varandra att undvika hamna i den här typen av situation.

Misshandlaren drivs av ett stort behov att ha makt och kontroll. Han kan kontrollera gräl, diskussioner och beslutsfattande, han kan välja att kontrollera kvinnans personliga frihet eller han kan kontrollera det gemensamma föräldraskapet om paret har barn.

Det finns två typer av makt: personlig makt (att bestämma över sig själv och rätten att leva sitt liv som man vill) respektive makt över någon annan. Misshandlaren vill ha makt över någon annan, dvs den han säger sig älska. I misshandlarens verklighet har man antingen makt, eller inte. Ett gräl är för misshandlaren ett krig. Antingen vinner man, eller så förlorar man, och han vill vinna. Han kan göra vad som helst för att vinna, att vara den som har makten. Det är därför han kan börja ta till fysiskt våld om han upplever att kvinnan inte ger med sig. Misshandlaren lever inte i en verklighet där var och en har sin egen personliga makt, utan i en verklighet där den ena alltid har makt över den andra, där den ena är överlägsen och den andra underlägsen. Det här synsättet kan ta sig uttryck i hans val av yrke (han kan ha valt ett yrke där han har makt över andra människor på olika sätt), i hans personliga humor (i form av "skämt" som egentligen är kränkningar eller innehåller en nedlåtande attityd), i hans sätt att se på världen ("lyckade" respektive "misslyckade" människor, t ex), i hans anekdoter från sitt eget liv (där han ofta kränker andra, triumferar över andra eller sätter kvinnor på plats).

Misshandlarens beteende drivs av attityder och värderingar, inte av känslor. Han anser sig ha rättigheter och privilegier som inte partnern har. Han drivs av attityden: "Du är skyldig mig". Han anser sig vara överlägsen sin partner, och han respekterar henne inte. Misshandel och respekt kan aldrig samexistera. Inte heller misshandel och kärlek. Ett förhållande som innehåller misshandel i någon form är aldrig ett kärleksförhållande, oavsett om vissa perioder är fria från misshandel samt lugna och "romantiskt" präglade.

Misshandlaren har inte problem med att kontrollera sin egen ilska och aggressivitet. Han skulle aldrig misshandla sin chef, sina vänner, föräldrar eller arbetskamrater, hur arg han än blev. Han är alltid kapabel sluta kritisera, kränka eller slå sin partner så fort det ringer på dörren. Han kan höja sin partner till skyarna på lördagskvällens fest, bara för att kränka henne verbalt och fysiskt när de kommit hem från festen. Han vet precis när han har läge att misshandla och när han inte har det, och han kontrollerar sitt eget beteende efter detta.  

Misshandlaren har snarare problem med kvinnans ilska och aggressivitet. Han klarar inte att hon blir arg på honom, står upp emot honom, säger emot honom eller visar tecken på självständighet, oberoende och autenticitet. En misshandlare har ofta en dubbel standard; han kan allmänt tycka att det är fel med kvinnomisshandel, men om hans partner skulle provocera honom så anser han sig att ha rätt att "ge igen"/ "sätta henne på plats"/ "försvara sig" osv.
En rättighet som misshandlaren tar ifrån kvinnan är alltså rätten att bli arg på honom när han behandlar henne illa. Blir hon arg kommer han att ge igen, och han kommer förmodligen att dra nytta av det faktum att hon blir upprörd som ett "bevis" på att hon är knäpp, sjuk, galen eller irrationell. Skulle det behövas kan han använda detta bevis inför omgivningen, vilket stärker hans egen fläckfria image och ger kvinnan mindre trovärdighet om hon skulle berätta vad som sker inom förhållandet.
En misshandlare vänder ofta saker och ting till sin motsats. Han förvrider i efterhand det kvinnan har sagt och det han själv har gjort. En del misshandlare spelar gärna offerrollen. Om kvinnan försöker försvara sig mot honom, tar han det som en attack gentemot honom, och får henne att betala för det på ett eller annat sätt. 

Misshandlarens beteende förvärras alltid med tiden. Det beror på att kvinnan i hans inre avpersonaliseras och görs mer till ett objekt än en människa. På så sätt kan misshandeln förvärras, verbal misshandel kan öka och eventuellt övergå i fysiskt våld, utan att misshandlarens samvete lider nämnvärt. Han kan till slut misshandla utan att ens få skuldkänslor, eftersom partnern inför honom blivit till ett objekt mer än en människa. Hennes känslor räknas inte för honom längre. Hade han erkänt henne som den människa hon är hade inte misshandeln kunnat genomföras på samma sätt.

Misshandeln går i cykler. Det börjar med att en inre spänning byggs upp inom misshandlaren. Han kan i hemlighet samla på olika "fel" han upplever att kvinnan gör eller är, och han kan fantisera om att misshandla henne verbalt eller fysiskt. Under den här perioden börjar misshandlaren inför sig själv rättfärdiga det faktum att kvinnan förtjänar att misshandlas, pga de fel och brister han upplever henne ha. Till slut får den inre spänningen sitt utlopp i misshandel. Efter misshandeln kan misshandlaren be om ursäkt och lova att det aldrig ska hända igen. Han kan bete sig ångerfullt och försöka gottgöra sitt beteende på olika sätt. Han kan uppvakta kvinnan, säga snälla saker, städa huset, ta hand om barnen och göra allt det han vet att hon uppskattar. Därefter börjar den inre spänningen inom honom att öka på nytt, och ett nytt misshandelstillfälle kommer att inträffa.

Efter ett misshandelstillfälle kan misshandlaren bete sig helt normalt. Han är kanske lugn, trevlig och kan te sig avslappnad, eftersom han fått ut en del av sin inre spänning. Genom att misshandla får han ett övertag över partnern, som därmed hamnar i underläge. Han upplever sig tillfälligt ha makt och kontroll, och det får honom att må bra, eftersom han egentligen är en människa som upplever vanmakt och brist på kontroll. Medan misshandlaren är lugn igen mår kvinnan samtidigt mycket dåligt. Hon kan vara upprörd, arg, ledsen, skrämd och känna vanmakt, ilska och brist på kontroll. Hon kan uppleva det som om "mattan ryckts bort under hennes fötter", som om hon blivit rubbad ur balans. Hon kan uppleva förvirring över vad som nyss har hänt. Hon kan ifrågasätta sig själv, sin person och sina iakttagelser och skuldbelägga sig själv för misshandeln. Inför omgivningen kan misshandlaren te sig normal och trevlig, medan kvinnan kan ge intrycket av att vara tyst, obalanserad och asocial. Omgivningen förstår inte vad som egentligen pågår, och misshandlaren kan framstå som den "trevliga" av de två.

Misshandlaren skapar förvirring kring det han gör genom att aldrig erkänna det han gör. Han kan ljuga och säga att misshandeln aldrig inträffat. Han manipulerar offret att lägga skulden på sig själv för misshandeln. Han kan växla sitt humör så att partnern aldrig vet var hon har honom eller vad som kommer att hända; misshandlaren är alltid oberäknelig.

Misshandlaren är medveten om sitt misshandlande beteende. Det han gör är inte ett slumpmässigt eller okontrollerat beteende. Han vet vad han gör. Men det underliggande tänkandet, som driver hans beteende, är inte medvetet. Misshandlaren är en människa som har ett behov av att ha makt och att kontrollera. Det kommer av att han inom sig inte upplever sig ha makt och kontroll. Han måste därför utöva den över sin partner, för att känna sig kraftfull och att för att känna att han är i kontroll.

En misshandlare vill sällan ge upp sitt beteende, eftersom det ger honom vinster och fördelar. Många misshandlare är inte benägna att förändras. De misshandlare som går i terapi lär sig ibland tricks i terapin som de sedan använder i en fortsatt verbal misshandel av sin partner. Det är inte värt att hoppas på att man som partner ska kunna förändra misshandlaren. Om han vill förändras, kan det beslutet endast komma från honom själv.

Lundy Bancroft är en man i USA som har arbetat med gruppterapi av misshandlare i över femton år. I sin bok "Why does he do that?" skriver Bancroft om olika typer av misshandlare. Det finns misshandlare som är dominanta och ger order, och det finns misshandlare som gormar och skriker och får raseriutbrott. Samtidigt finns det misshandlare som aldrig höjer rösten mot sin partner, men som bryter ner henne genom crazymaking (se Former av verbal misshandel) och ett iskallt och ständigt kritiserande. Det finns misshandlare som är "macho" och vill bli servade i hemmet, men det finns också misshandlare som är desto mer jämställda, mjuka och veka till sättet.  Dessa män kan kontrollera sin partner genom att bryta ner henne psykiskt i en form av ständig analys av henne; de tar sig in i partners huvud och talar om för henne vad hon tänker och känner samt vad hon har för motiv till sitt beteende. En del misshandlare tycker om att spela på skuldkänslor och anta en offerroll - de kan anklaga sin partner för att göra mot dem vad de egentligen själva gör. En grupp misshandlare kan vara av den undervisande sorten; de ska konstant undervisa sin partner i de mest triviala ting och de ser sig alltid ha rätt i alla lägen, medan de ser sin partner som mindre intelligent. Det finns även misshandlare som är kontrollerande och svartsjuka och förföljer sin partner dagligen, eller misshandlare som konstant är otrogna mot sin partner och har ett flertal kvinnor samtidigt. Det finns misshandlare som dricker eller tar droger, men också många misshandlare som inte har någon form av beroendeproblematik över huvudtaget. Ofta kan en misshandlare vara en mix av några av dessa beteendetyper.

Det viktiga är också att komma ihåg, att en misshandlare inte behöver leva upp till bilden av en kontrollerande, svartsjuk och dominant person för att vara en misshandlare. Och en misshandlare behöver aldrig någonsin ha höjt handen mot sin partner för att misshandla henne. Han kan misshandla henne verbalt och känslomässigt, vilket får samma nedbrytande effekt som fysiskt våld.

Texten Misshandlaren tagen från http://www.varningstecken.n.nu

onsdag 25 december 2013

Julaftonen 2013

Det blev en riktig lyckad julafton. Vi var hela familjen. Svärfar med flickvän, svärmor, svåger, min syster med hennes sambo och 2 barn och en kompis till maken som kom över på lunch.
Höjdpunkten var julklappspelet. Så kul med alla skratt och jagande efter samma paket. För Cleos del var det så klart när tomten kom å delade ut klapparna som legat under granen, alldeles för länge enligt henne.
Hon var så uppe i varv så hon kunde först gå till sängs klockan kvart över tio. Och hon som brukar vilja sova redan vid 8. Men det funkade med den sena kvällen. Hon sov ända till 10 i morse.
Vi har ingen traditionell julmat få julaftonen. Alltså inget julbord. Vi har tröttnat på allt detta som "måsta" vara med bara för det skall vara så. Och så har man hälften över.
Vi har sillunch och till middag är det kalkon med potatismos, sås och ärtor. Så mycket godare. Och varje år är man lika glad att man valde kalkonen framför det andra.
När jag väl kom i sängs vid 02.30 var det med ett leende hjärta som jag somnade med.
måndag 23 december 2013

God Jul med en Juldikt

Nu i jultider skall det rimmas på allt. Rimstugor så väl på tv som på nätet.
Jag kan inte rimma och absolut inte skriva på vers. Är helt värdelös på det. Har till och med svårt att läsa när det är skrivet så. 
Jag ger er denna dikt istället. Inte skriven av mig men absolut min favorit.
 
God Jul
 

 
 
Midvinternattens köld är svår
24 små nissar i djupsnö går
Rävsax gömd under täcke vitt
knipsar nisse av på mitt
Livsandan för honom tryter
snart i eget blod han flyter

23 små nissar i smällkalla natten
vandrar så stilla i spår av katten
örnen i sitt näste ruva
då han ser en liten luva
han dyker från grenen där han bor
och krossar nisse med vassa klor

22 små nissar mot bebyggelse vandra
i lång rad efter varandra
Då de över vägen måst passera
då en landmina brisera
Nisse skjuts i höjden likt raket
var han nu är ingen vet

21 små nissar i midnattstimma
traskar fram i månljussrtimma
Ugglan hoar i från näste
istapp faller i frå fäste
Nisse spetsas utav tappen
tomte ligger död på trappen

20 små tomtar på lustigt vis
kanar på trappen hal av is
Nisse bevisar att Newton hade rätt
när han halkar på ett komiskt sät
Tyngdaccelerationen mot marken drar
utav nisse inget finns kvar

Lustig fälla husbond monterat
detta har 19 nissar intresserat
Offer i fällan är vanligtvis möss
men trots det blir med nisse adjöss
Nisse kapas i delar åtta
fast han inte var en råtta

Utanför dörren står ett grötfat och ångar
18 nissars intresse det fångar
Med stigande hunger fatet de nalkar
en stackars tomte på kanten halkar
han sliter, han kämpar, han svettar sig blöt
men sjunker likväl i kvicksandslik gröt

17 nissar efter ingång leta
dess placering ingen veta
Upp på väggen stegen hänger
Nisse runt denna ett snöre slänger
Tomten runt halsen snöret vira
hans död de 16 genast fira

Många springor stugan har
där 16 tomtar in sig tar
Katten som bakom dörren ruva
slukar nisse med hull och luva
Resten av tomte hand
suger nisse bort från tand

En av de 15 i köket ränner
för att mata sina vänner
Han i mikroungen letar
och bland innehållet petar
Kortslut i startknapp gör
att nisse smälter ner till smör

Mikrovågor har nisse kletat
när 14 tomtar efter ätbart letat
Högfrekvens var ganska illa
nisse efter spänning pilla
Kilovolt i nisses händer
ljusbåge så vackert tänder

Efter var husmor maten lagt
13 tomtar går på jakt
Nisse in i frysen kryper
Fahrenheit i kinden nyper
Luvan blir av kylan vass
nisse omvandlas till glass

12 små tomtar mot julbordet ila
snabbt de upp för bordsben kila
När sista tomten över kanten hasa
han tappar greppet och nedåt rasa
Faller nedåt likt ett lod
mattan färgas röd av tomteblod

11 tomtar vill husmor hjälpa
med att tallrikar i diskvattnet stjälpa
Kemi som hobby husmor har
av misstag de flaskan med kungsvatten tar
Nisse dyker i prepparerat vatten
nu han fräser likt katten

10 tomtar i väldig iver
springer runt ty hungern river
Nisse snubblar på sitt skägg
faller rätt på knivens egg
Lilla nisse stackars saten
rinner ut i sillsalaten

9 små tomtar har festat på sill
och nu de törsten släcka vill
De rusar mot glöggen i samlad tropp
och tar för sig av drycken i vars en kopp
Ner faller nisse i glögghett hav
likt skållad mandel hans skinn faller av

8 nissar på väggen klättra
för att färgen på darttavlan bättra
Husbondsgrabb med sömnen trasslar
undrar vad det är som prasslar
Pilen som pojken skickar med snärt
sätter sig i tomtens stjärt

7 små nissar sig mot golvet kasta
och de nu mot julgran hasta
Julgransfoten fylld med vatten
ser de ej i mörka natten
Nisse vill här bada sig
drunkna bort från livets stig

6 små tomtar sig i granen svingar
mellan ljus och änglavingar
Nisse sig för nära våga
snart han står i ljusan låga
Doftar snart likt vidbränd stek
ångrar då sin ystra lek

Granen är en farlig plats
5 små nissar nedåt tar sats
De sakta ner för grenen glider
barren då i baken svider
Tomtens resa slutar fort
en glasklar kula gör honom till lort

4 tomtar runt varandra springer
då helt plötsligt telefonen ringer
äldsta dottern i denna svara
tomte undrar vad detta kan vara
Nisse upp på klykan stretar
luren läggs på som honom kletar

3 små tomtar kring sig tittar
då en smällkaramell de hittar
Ner på denna nisse hoppar
men för detta den ej stoppar
Då golv, i tak och på gardin med frans
finns nu nisses hjärnsubstans

2 små tomtar dator hittar
och i denna de nu tittar
Nisse flexskiva vill vara
då datorn fil på honom spara
Nisse inget skrivskydd har
så nisse slutar sina dar

Husbond stiger upp i natten
för att kasta lite vatten
Under husbond tunga tåffla
nisse blir till krämig våffla
Snön ligger vit lite här och var
inte 1 jävla tomte finns kvarlördag 21 december 2013

Det närmar sig

Nu är vi här igen. Vid julen.
Som jag sagt förut så är julen den värsta tiden på året. Inte själva julen utan julaftonen. Pyntet, julsångerna, glittret, stämningen mm älskar jag. Men inte julaftonen.
Kanske beror det på att efter mamma dog fick jag fira jul själv ett antal gånger. Pappa åkte utomlands med sin flickvän för att slippa allt stök (vilket antagligen var jag och lillasyster). Lillasyster var på sitt håll med pojkvän.
Någon gång fick jag fira med kompisar och deras familjer, en gång med min kusin och hennes mamma. Men det är ändå inte samma sak. Bara saknaden av mamma var outhärdlig, och att sedan bli lämnad på den dagen på året man skall vara tillsammans med sin familj. Vet att jag grät blod, det gjorde så ont i mig.

Detta året har jag inte ens haft lust till att julpynta. Känns som att det är skit samma. Julgranen åkte upp först i går. Vilket i normala fall brukar den vara klar vid 1:a advent.
Har inte julpysslat med scrapbooking alls. Vilket jag brukar tycka är jätte kul.
Ljusslingorna ligger fortfarande i kartongen. Och lär inte komma upp dom heller.
Det hela gör det inte bättre att jag fyller 40 om 11 dagar. Jag känner mig inte som det (typisk klyscha, som tyvärr stämmer).
Jag tänker på att mamma var 44 när hon dog och att läkaren som kom för att bekräfta att hon var död (jag hittade henne hemma) sa: Var hon så ung! Min tanke var genast: Vadå ung?
Konstigt att man kan komma i håg det så tydligt, 20 år senare. Kan berätta varje steg som hände då jag hittade henne. Till och med lukten. Den lukten glömmer man inte. Kan ge mig fan på att det är så det luktar på ett bårhus.

Jag sa till min man att i år vill jag inte vara hemma över nyår utan åka bort. Sälen skulle vara perfekt, där har vi inte varit tillsammans. Vilket han genast kontrade med att då kan vi lika väl åka till Thailand. Ööö ja, precis samma sak, not.
Vi brukar visserligen åka en gång per år dit. Men jag tycker att det varit så mycket utlägg på huset.
Efter mycket tjat och dividerande så blev det bestämt att vi åker till Thailand.
Eftersom jag fyller år på en sketdag (nyårsdagen) så är resorna satans mycket dyrare. Men jag vill verkligen inte vara hemma. Bara att pynta å se glad ut, eller skita i det.

Just nu så känner jag bara likgiltighet för allt. Och då menar jag ALLT.
Jag vet att det bland annat är medicinerna som gör det. Men nu ligger jag fem trappsten under där jag brukar ligga, och vara likgiltig. Fan att det skall ta sådan jävla tid att få ordning på medicinerna. Efter 1,5 år har jag fortfarande (1,5 år från det att jag fick diagnoserna ADHD och bipolär) inte fått ordning på dom. Och om dom funkar. Känns som man är en labbråtta. Prova en sådan här och två sådana och så kan vi för säkerhets skull ta två av dessa. Varsågod å svälj!
Man får hålla på att prova sig fram säger dom. Och det senaste året har det testas vilken dos jag skall ha på en av dom. Läkaren tror att det är rätt dos nu. Då hoppar vi över till nästa medicin, som inte verkar fungera för fem öre. Då byts den ut till en annan och man är på ruta ett igen, fast med ett finare piller. Detta är tvåfärgat i vitt å blått. Man får vara glad för det lilla man får.