tisdag 11 september 2012

STOPPA självmorden

Blir bara så irriterad eller rättare sagt arg när politiker ser kortsiktigt. Och att dom slösar med människors liv, när det går att hjälpa.
Men som alltid allt har ett pris. Och dom som bestämmer tycker att det inte är något viktigt att ge resurser till.
Du kan gå in på STOPPA SJÄLVMORDEN på Facebook och gör din röst hörd. Ju fler som reagerar på att det är ett sjukt system vi har i Sverige, desto större chans att någon hör.

Denna artikel var i GP i går. Näst sista sidan lyckades den få. Tycker att det borde vara huvudrubriken i den.

Dags att krossa myten om självmorden
Självmorden bland ungdomar har nästan fördubblats. Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp om den psykiska ohälsan bland barn och unga och investera i ett systematiskt suicidförebyggande arbete på våra skolor och i sjukvården, skriver regionråd Monica Selin (KD).
I dag, den 10 september, är det internationella suicidpreventiva dagen. Varje år är det fler som dör av självmord än i krig och genom mord tillsammans. Det motsvarar i människoliv tre tsunamis om året. Ett elfte september varje dag. I Sverige sker ett fullbordat självmord var sjätte timme. Det är fem gånger fler än som dör i trafiken. Ändå satsats årligen över 100 miljoner kronor på trafiksäkerhetsforskningen medan forskning kring självmord tilldelas ynka tre miljoner om året.
Det där med att välja döden som utväg tycks ibland betraktas som vars och ens privata angelägenhet och något som inte går att förhindra. Därför talas det fortfarande alldeles för lite om vad vi kan göra för att förebygga självmord.
I den uppmärksammade och livsviktiga boken ”När någon tar sitt liv” av Alfred Skogsberg finns exempel på flera framgångsrika arbetssätt som visar att det går att förhindra att människor tar sina liv. Han har också räknat ut att en förebyggande insats som räddar ett enda liv kan kosta 18,68 miljoner kronor utan att samhället har förlorat en krona. Men vunnit ett liv.
I Jönköping har man arbetat fram en samverkansmodell mellan SOS-alarm, räddningstjänsten, polisen, psykiatrin och socialtjänsten som har lett fram till effektiva utryckningar, förbättrad statistik och samordnade insatser efter ett självmordsförsök. Från att ha gjort cirka fem utryckningar om året görs i Jönköpings län numera två i veckan.
Hamnat på någons skrivbord
Västra Götalandsregionens fullmäktige har för flera år sedan bifallit en motion om att införa samma modell i vår region. I stället för att få till stånd en sådan samverkan i hela regionen tycks frågan ha blivit liggande på någons skrivbord – under tiden som för många människor inte finner någon annan utväg än att försöka ta sina egna liv.
Jönköpingsmodellen måste implementeras i samarbete mellan regionen och kommunerna utan ytterligare fördröjning. Men detta räcker inte. Mycket går att göra långt innan det akuta larmet. När det gäller suicid bland unga spelar skolan en oerhört viktig roll. Därför behöver kommunerna arbeta systematiskt och målinriktat med suicidprevention på våra skolor. För att sådant arbete ska vara möjligt krävs också noggrann och färsk statistik för att kunna se om det är en epidemi på gång. Till exempel rapporterades under sommaren att antalet självmordsförsök ökat i Trollhättan, sannolikt till följd av Saabkrisen och den höga arbetslösheten. Vi måste i både kommun och landsting bli mycket bättre på att skapa beredskap för att hantera den oro och ohälsa som kommer av kriser som slår så hårt mot ett samhälle.
Medan självmorden i Sverige har minskat stadigt under de senaste 30 åren har de nästan fördubblats bland ungdomar. Vi nås också regelbundet av larmrapporter om unga människors ökande psykiska ohälsa. Dessa ungdomar är inte bara våra barn, barnbarn och anhöriga. De är också vår framtid och de som en dag ska bära upp det här landet.
Vi har inte råd att inte satsa
Vi har inte råd att inte satsa på unga människors psykiska hälsa. Vi har inte råd att låta bli att göra allt som står i vår makt för att förhindra att en enda av dessa ser döden som vägen ut ur lidande och ångest. Därför måste Västra Götalandsregionen tillsammans med Göteborgs kommun och övriga kommuner i regionen ta ett helhetsgrepp om den psykiska ohälsan bland barn och unga och investera i ett systematiskt suicidförebyggande arbete på våra skolor och i sjukvården. Framförallt måste vi krossa den förrädiska myten om att vi inget kan göra. Självmord går nämligen att förhindra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar